Курси з охорони праці

Необхідно провести навчання співробітників з пожежної безпеки? Час оновити знання робітників з охорони праці? Прийшов час пройти атестацію? Чи додаткове навчання робочим професіям в масштабах колективу чи в приватному порядку? Яка б задача зі спеціалізованої підготовки та підвищення кваліфікації не стояла перед вами, оптимальне рішення надасть навчальний центр з охорони праці.
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
Детальніше
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
Детальніше
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
Детальніше
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
Детальніше
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
Детальніше
НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
Детальніше
Навчання з питань охорони праці
Детальніше
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
Детальніше
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті
Детальніше
Навчання та перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму
Детальніше
Навчання з електробезпеки ІV-V груп. (НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.01-1.07-01, НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.32-01)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
Детальніше
Навчання з електробезпеки ІІ-ІІІ груп. (НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.01-1.07-01, НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.32-01)
Детальніше
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
Детальніше
НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок
Детальніше
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2.-2-2009)
Детальніше
НПАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва
Детальніше
НПАОП 0.00-1.80-18 Безпечне виконання робіт по стропуванню та переміщенню вантажів
Детальніше
НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості
Детальніше
НПАОП 00.0-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах
Детальніше
НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
Детальніше
НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві
Детальніше
НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
Детальніше
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
Детальніше
НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах
Детальніше
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
Детальніше
НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених міст
Детальніше
НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас
Детальніше
НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів
Детальніше
НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
Детальніше
НПАОП 0.00-8.11-12 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин
Детальніше
НПАОП 24.0-1.19-05 Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів
Детальніше
НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів
Детальніше
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
Детальніше
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
Детальніше
НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)
Детальніше
НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті
Детальніше
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
Детальніше
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
Детальніше
НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроям
Детальніше
НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів
Детальніше
НПАОП 40.1-1.03-76 Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд гідромеханічного обладнання електростанцій
Детальніше
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
Детальніше
НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторія
Детальніше
НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору
Детальніше
НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії
Детальніше
НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії
Детальніше
НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві
Детальніше
НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки
Детальніше
НПАОП 92.0-1.01-09 Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів
Детальніше
НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України
Детальніше
НПАОП 0.00-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
Детальніше
НПАОП 0.00-6.17-14 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт
Детальніше
НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення
Детальніше
НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Детальніше
НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв
Детальніше
НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення
Детальніше
НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників які здійснюють керівництво вибуховими роботами
Детальніше
НПАОП 40.3-1.05-89 Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива
Детальніше
НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок
Детальніше
НПАОП 24.5-1.22-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів
Детальніше
НПАОП 0.00-1.57-12 Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах
Детальніше
НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування
Детальніше
НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів
Детальніше
НПАОП 24.0-1.21-14 Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку
Детальніше
НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах
Детальніше
НПАОП 27.1-1.01-09 Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві
Детальніше
НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві
Детальніше
НПАОП 27.1-1.04-09 Правила охорони праці у прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу
Детальніше
НАПОП 27.1-1.47-14 Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії
Детальніше
НАПОП 27.2-1.01-09 Правила охорони праці у трубному виробництві
Детальніше
НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи міністерства чорної металургії СРСР
Детальніше
НПАОП 28.0-1.35-14 Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів
Детальніше
НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів
Детальніше
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками
Детальніше
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
Детальніше
ДБН Газопостачання (ДБН В.2.5-20:2018)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
Детальніше
НПАОП 05.1-1.03-07 Правила охорони праці для працівників морських рибних портів
Детальніше
НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна
Детальніше
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
Детальніше
НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
Детальніше
Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників під час виконання робіт у морських портах
Детальніше
НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках
Детальніше
НПАОП 63.21-1.17-08 Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу
Детальніше
НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств
Детальніше
НПАОП 0.00-1.67-13 Про затвердження технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні
Детальніше
ДНАОП 0.03-3.24-97 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах
Детальніше
НПАОП 24.11-1.03-78 Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води
Детальніше
НПАОП 28.51-1.42-18 Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом
Детальніше
НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт
Детальніше
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
Детальніше
НПАОП 21.0-1.01-87 Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості
Детальніше
НПАОП 45.24-1.07-90 Єдині правила безпеки на водолазних роботах
Детальніше
НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі
Детальніше
НПАОП 45.21–1.03–98 Правила безпеки при будівництві мостів
Детальніше
НПАОП 27.1-1.10-07 Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв
Детальніше
Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств
Детальніше
ДБН В.2.5-41:2009 Газопроводи з поліетиленових труб
Детальніше
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом
Детальніше
НПАОП 28.7-1.01-07 Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції
Детальніше
НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях
Детальніше
НПАОП 28.0-1.32-13 Правила охорони праці під час фарбувальних робіт
Детальніше
НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для виробництва солоду пива та безалкогольних напоїв
Детальніше
НПАОП 0.00-5.38-14 Інструкція з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках
Детальніше
НПАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території україни
Детальніше
НПАОП 0.00-5.39-14 Інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації відмов свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах
Детальніше
НПАОП 0.00-5.40-14 Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів на підприємствах рудної галузі з підземним способом розробки
Детальніше
НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт
Детальніше
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
Детальніше
НПАОП 0.00-6.02-06 Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала
Детальніше
НПАОП 27.35-1.01-09 Правила охорони праці у феросплавному виробництві
Детальніше
НПАОП 0.00-5.41-14 Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах
Детальніше
НПАОП 63.21-5.01-08 Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів
Детальніше
НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті
Детальніше
НПАОП 63.21-1.12-07 Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів
Детальніше
НПАОП 63.23-1.03-08 Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами
Детальніше
НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів
Детальніше
НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва
Детальніше
НПАОП 63.23-1.06-98 Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки
Детальніше
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництв
Детальніше
НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безпеки для виробництв медичної промисловості
Детальніше
НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок
Детальніше
НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
Детальніше
НПАОП 63.21-1.25.07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві
Детальніше
НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
Детальніше
НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів
Детальніше
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві
Детальніше
НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
Детальніше
Правила технічної експлуатації установок очистки газу (ГОУ)
Детальніше
НПАОП 45.21-1.04-79 Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель
Детальніше
Правила технічної експлуатації і охорони праці на стаціонарних, контейнерних пересувних автозаправних станцій
Детальніше
НПАОП 27.5-6.01-79 Биркова система на підприємстві і в організації чорної металургії, основні положення порядок застосування
Детальніше
НПАОП 11.1-1.07-90 Правила безпеки під час експлуатації засобів і систем автоматизації та управління у газової промисловості
Детальніше
НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом
Детальніше
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (пункт 7.3. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах)
Детальніше
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (пункт 7.4. Електроустановки в пожежонебезпечних зонах)
Детальніше
НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом
Детальніше
НПАОП 28.5-1.02-07 Правила охорони праці при термічній обробці металів
Детальніше
НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництвах пластмасових виробів
Детальніше
НПАОП 10.1-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах
Детальніше
НПАОП 10.0-1.03-90 (НАОП 1.1.30-1.03-90) Правила безпеки на підприємствах по збагаченню і брикетуванню вугілля (сланців)
Детальніше
НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки під час геологорозвідувальних робіт
Детальніше
НПАОП 26.26-1.08-97 (ДНАОП 1.2.10-1.08-97) Правила безпеки у вогнетривкому виробництві
Детальніше
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві
Детальніше
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
Детальніше
НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві
Детальніше
НПАОП 90.00-1.05-00 Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів
Детальніше
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока
Детальніше
НПАОП 60.2-1.01-06 Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті
Детальніше
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів
Детальніше