НПАОП 24.11-1.03-78 Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води

Опис курсу навчання:
НПАОП 24.11-1.03-78 Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води.
Ці Правила є обов'язковими при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації цехів і станцій з виробництва водню методом електролізу води, а також водневих компресорних станцій, призначених для наповнення балонів, посудин (ресиверів) газоподібним воднем.
Проектування, будівництво та реконструкція заводів, цехів і станцій з виробництва водню, а також водневих компресорних станцій повинні проводитися у відповідності з будівельними нормами і правилами, затвердженими Держбудом СРСР, нормами технологічного проектування, погодженими з Держбудом СРСР і Держпланом СРСР, і з дотриманням вимог цих Правил за проектами, затвердженими в установленому порядку.
При використанні кисню, одержуваного в електролітичному виробництві водню, слід керуватися також Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополум'яної обробки металів або вказівками з проектування виробництв кисню та інших продуктів поділу повітря.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води.