НПАОП 45.2-1.12-01 Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств

Опис курсу навчання:
НПАОП 45.2-1.12-01 Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств.
Правила безпеки при реконструкції будівель та споруд промислових підприємств (далі Правила) встановлюють вимоги щодо охорони праці при виконанні робіт з реконструкції будівель та споруд промислових підприємств.
Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та організації, що займаються реконструкцією промислових підприємств незалежно від форми власності та видів діяльності.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств.