НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві

Опис курсу навчання:
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві.
Рідкий аміак - висококонцентрований азотне добриво, містить 82,3-% діючої речовини - азоту.
Це сильнодіюча отруйна речовина (НХР), суміш його парів з повітрям при певних концентраціях може бути вибухонебезпечною.
Застосування рідкого аміаку в сільському господарстві як добриво під сільськогосподарські культури і хімічного реагенту при обробці сільськогосподарськихматеріалів регламентується санітарними правилами із зберігання, транспортування та застосування мінеральних добрив в сільському господарстві, затвердженими заступником міністра охорони здоров'я СРСР - Головним санітарним лікарем СРСР (13 квітня 19713 р № 1049-73), Інструкцією про порядок перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, затвердженої наказом МВС СРСР від 20 листопада 1980 р № 370 на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 10 серпня 1978 р № 685, а також цими Правилами.
Ці Правила є обов'язковими для всіх організацій, посадових осіб і робочих, пов'язаних з експлуатацією машин і устаткування для рідкого аміаку в сільськогосподарському виробництві.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві.