НПАОП 93.0-1.07-97 Правила охорони працi для перукарень

Опис курсу навчання:
НПАОП 93.0-1.07-97 Правила охорони працi для перукарень.
Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення належного рівня організації робіт по охороні праці в перукарнях. Ці Правила поширюються на всі підприємства України, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, які виконують перукарські послуги. З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила техники безопасности и производственной санитарии для парикмахерских системы Минбыта УССР, затверджені наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від 10.10.1986 р. № 305.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони працi для перукарень.