НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів

Опис курсу навчання:
НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів.
Ці Правила обов'язкові всім об'єктів магістральних нафтопродуктопроводів Головнефтеснаба РРФСР. Вони встановлюють систему організаційних, технічних, санітарно-технічних заходів та засобів, що запобігають впливу працюючих шкідливих виробничих факторів.
На основі цих Правил на кожній станції магістрального нафтопродуктопроводу, що перекачує, і на його об'єктах повинні бути розроблені місцеві інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії.
Інженерно-технічні працівники, відповідальні за виконання робіт, зобов'язані суворо виконувати ці Правила, норми та інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії та вимагати їх виконання від своїх підлеглих.
Робочі нафтопродуктопроводи зобов'язані суворо виконувати інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії, складені на підставі цих Правил.
Робота з техніки безпеки та виробничої санітарії повинна виконуватися відповідно до вимог Положення про організацію роботи з охорони праці в системі Головнафтопостачання РРФСР, затвердженого Головнафтопостачанням РРФСР 19 липня 1978 р. і погодженого з ЦК профспілки робітників хімічної та нафтохімічної проглошленности9 18 вересня. .I).
Робота з техніки безпеки та виробничої санітарії
контролюється відповідно до Положення про систему контролю стану охорони праці на підприємствах Головнефтеснаба РРФСР, затвердженим Головнефтеснабом РРФСР 22 жовтня 1976 і узгодженим з ЦК профспілки робітників нафтової, хімічної та газової промисловості 24 грудня 1976 (прил. II).
Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися на виробництві, проводиться відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого постановою Президії ВЦРПС від 20 травня 1966 р.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів.