НПАОП 32.0-1.01-13 Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат

Опис курсу навчання:
НПАОП 32.0-1.01-13 Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з вироб-ництва друкованих плат. Ці Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці під час виробництва однобічних, двобічних та багатошарових друкованих плат. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, що виконують роботи з виробництва друкованих плат.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат.