НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі

Опис курсу навчання:
НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі.
Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі поширюються на всі підприємства, організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації України, а також інших відомств і організацій незалежно від форм власності.
Правила встановлюють загальні вимоги з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки до улаштування та утримання територій, приміщень, будівель і споруд, систем водопостачання, освітлення, опалення, каналізації та вентиляції, організації технологічних процесів і робочих місць, експлуатації торгово-технологічного та холодильного обладнання.
Правила є обов'язковими для всіх працівників роздрібної торгівлі, незалежно від форм власності, фахівців з питань охорони праці, інженерно-технічних працівників.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі.