НПАОП 27.35-1.01-09 Правила охорони праці у феросплавному виробництві

Опис курсу навчання:
НПАОП 27.35-1.01-09 Правила охорони праці у феросплавному виробництві.
Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання, які займаються проектуванням, будівництвом, експлуатацією, реконструкцією і ремонтом об'єктів феросплавного виробництва.
Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх працівників при організації й виконанні робіт, пов'язаних із проектуванням, будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, дослідженням, налагодженням і ремонтом обладнання підприємств і дослідно-промислових цехів феросплавного виробництва.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці у феросплавному виробництві.