НПАОП 28.7-1.01-07 Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції

Опис курсу навчання:
НПАОП 28.7-1.01-07 Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції.
Ці Правила поширюються на всіх су'єктів господарювання, які виробляють кабельну продукцію, а також що проектуються, будуються та реконструюються.
Інструкції з охорони праці повинні розроблятися та переглядатися згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції.