НПАОН 74.2-1.07-21 Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин

Опис курсу навчання:
НПАОН 74.2-1.07-21 Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин.
Ці Правила встановлюють структуру маркшейдерської служби гірничого підприємства (шахти, рудника, розрізу, кар’єру), організаційні та технічні вимоги до маркшейдерських робіт, порядок ведення та зміст маркшейдерської документації під час відкритого і підземного способів розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин, будівництва гірничих підприємств, використання надр у цілях, що не пов’язані з видобуванням корисних копалин.
Вимоги цих Правил є обов’язковими в частині виконання маркшейдерських робіт для всіх суб’єктів господарювання та їх відокремлених структурних підрозділів незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які здійснюють на території України проєктування, будівництво, експлуатацію, консервацію та ліквідацію підприємств з розробки рудних та нерудних корисних копалин, а також об’єктів надрокористування, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин.
Ці Правила встановлюють технічні вимоги до таких видів маркшейдерських робіт:
• побудова маркшейдерських планово-висотних опорних і зйомочних мереж на земній поверхні;
• винесення в натуру проєктного положення гірничих виробок та глибоких свердловин;
• зйомка відкритих гірничих розробок;
• орієнтування, центрування і побудова підземних маркшейдерських опорних і зйомочних мереж;
• передавання висотної відмітки в шахту;
• зйомка підземних гірничих виробок;
• маркшейдерське забезпечення будівництва технологічних комплексів на шахтній поверхні;
• спорудження шахтних стволів і монтаж підйомних установок; забезпечення проведення гірничих виробок за заданим напрямком і зустрічними вибоями;
• маркшейдерське забезпечення вибухових робіт; обробка маркшейдерських вимірювань;
• складання гірничої графічної маркшейдерської документації, її зміст, масштаби креслень та періодичність поповнення.
Маркшейдерські роботи під час підрахунку запасів, обліку втрат і збіднення корисних копалин, спостережень за деформаціями земної поверхні та визначення заходів щодо охорони будівель, споруд та природних об’єктів у зонах шкідливого впливу гірничих робіт (підробки), спостережень за стійкістю бортів кар’єрів, відвалів, шламо- і хвостосховищ здійснюються відповідно до спеціальних галузевих документів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин.