НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників які здійснюють керівництво вибуховими роботами

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників які здійснюють керівництво вибуховими роботами.
Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, розроблені відповідно до положень статті 18 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".
Під керівництвом вибуховими роботами вважається безпосереднє управління технологічними процесами з підготовки й проведення вибухових робіт.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Вимоги до працівників які здійснюють керівництво вибуховими роботами.