НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.
Правила поширюються на знову проектовані виробництва; порядок і терміни приведення реконструюються, розпочатих будівництвом і діючих виробництв у відповідність з цими правилами визначаються в кожному конкретному випадку керівниками підприємств і проектних організацій за погодженням з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та відповідними профспілковими органами.
Вимоги Правил, пов'язані з впровадженням прогресивних і безпечних технологій, заміною на сучасні, більш надійні види обладнання і апаратури, засоби управління і вибухозахисту, здійснюються у міру їх розробки і промислового виробництва.
Зміни та доповнення до Правил можуть бути внесені з дозволу організацій, що погоджували і затвердили ці Правила.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.