НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

Опис курсу навчання:
НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють ремонт і реконструкцію устаткування підприємств чорної металургії, а також проектування та розробку технічної документації на проведення ремонтів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії.