НПАОП 28.51-1.19-62 Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної і високої частоти

Опис курсу навчання:
НПАОП 28.51-1.19-62 Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної і високої частоти.
Ці Правила вводять у дію з січня 1963 р. і є обов'язковими всім підприємстві й організацій, які входять у профспілку робочих машинобудування. Правила поширюються на електротермічні установки підвищеної та високої частоти з машинними та ламповими генераторами. З виданням цих Правил втрачають чинність «Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при роботі на високочастотних установках для підприємств та організацій машинобудування», затверджені Президією ЦК профспілки робітників машинобудування 29 вересня 1958р.
Електротермічні установки, що діють і знову встановлюються, повинні задовольняти вимогою цих Правил та відповідних розділів «Правил улаштування електроустановок» та «Правил технічної експлуатації та безпеки обслуговування електроустановок промислових підприємств». Вимоги цих Правил, виконання яких на установках, що діють, пов'язане з капітальними витратами, здійснюються у строки, погоджені адміністрацією підприємств з технічною інспекцією профспілки та місцевими органами санітарного нагляду.
На підставі цих Правил у всіх організаціях мають бути розроблені виробничі інструкції з урахуванням специфіки виробництва.
Відповідальність за дотримання цих Правил покладається на адміністрацію підприємства – директора, головного інженера, начальників цехів та керівників окремих ділянок робіт.
Особи, які порушили ці Правила або не вжили заходів для їх виконання, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Контроль за дотриманням цих Правил покладається на технічних інспекторів профспілок, комісії з охорони праці заводських, місцевих та цехових комітетів та на громадських інспекторів у профгрупах.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної і високої частоти.