НПАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу

Опис курсу навчання:
НПАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу.
Правила встановлюють заходи щодо забезпечення належного рівня організації робіт щодо охорони праці на підприємствах хімічної чистки і фарбування одягу (далі - підприємства).
Ці Правила поширюються на всі підприємства України, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, які виконують роботи щодо хімічної чистки і фарбування одягу.
З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения системы Минбыта УССР, затверджені наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від 13.05.1985 р. N 118.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу.