Правила технічної експлуатації установок очистки газу (ГОУ)

Опис курсу навчання:
Правила технічної експлуатації установок очистки газу (ГОУ).
Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) та "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32 ( 32-2015-п ) "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" та від 14 вересня 2011 року N 995 ( 995-2011-п ) "Про утворення територіальних органів Державної екологічної інспекції".
Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання (фізичними і юридичними особами), які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, експлуатують ГОУ.
Ці Правила не поширюються на установки очищення викидів пересувних джерел, джерел біологічного та радіоактивного забруднення, джерел викидів іонізуючих випромінювань та на технологічні ГОУ.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила технічної експлуатації установок очистки газу (ГОУ).