НПАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території україни

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території україни.
Ця інструкція поширюється на розслідування і облік випадків втрат промислових вибухових матеріалів на всіх підприємствах, в установах та об'єктах, розташованих на території України.
Інструкція встановлює порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат промислових вибухових матеріалів.
Вимоги даної інструкції обов'язкові для виконання посадовими особами і працівниками підприємств, організацій та установ (незалежно від форм власності), зв'язаних з виготовленням, перевозкою, зберіганням, використанням і обліком вибухових матеріалів, а також об'єднань, корпорацій, концернів, асоціацій, міністерств та відомств. Вимоги цієї інструкції підлягають виконанню і працівниками відповідних проектних і науково-дослідних організацій.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території україни.