НПАОП 24.3-1.18-13 Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості

Опис курсу навчання:
НПАОП 24.3-1.18-13 Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов'язана з виробництвом фарб, лаків, емалей. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання робіт з виробництва фарб, лаків, емалей. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які вико-нують роботи з виробництва фарб, лаків, емалей. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, що наведені у Законі України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визна¬чення основних понять», ГОСТ 12.0.002-80 «ССБТ. Термины и определения», ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Ви¬моги» (далі - ДСТУ OHSAS 18001:2010).
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості.