Правила технічної експлуатації і охорони праці на стаціонарних, контейнерних пересувних автозаправних станцій

Опис курсу навчання:
Правила технічної експлуатації і охорони праці на стаціонарних, контейнерних пересувних автозаправних станцій.
В Правилах викладено комплексні вимоги щодо приймання в експлуатацію, безпечного технічного обслуговування та ремонту технологічного обладнання, систем автоматики, КЕШ, енергопостачання, сантехнічних пристроїв АЗС, щодо організації та утримання території АЗС, а також наведено форми експлуатаційпо-технічної документації.
Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях (АЗС) - надалі Правила - регламентують вимоги щодо їх безпечної експлуатації при заправленні автотранспортних засобів нафтопродуктами.
Ці Правила розроблено з урахуванням вимог норм і правил, що стосуються діяльності ЛЗС.
Ці Правила є обов'язковими для виконання при експлуатації автозаправних станцій, які входять у сферу впливу об'єднання "Укрнафтопродукт".
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила технічної експлуатації і охорони праці на стаціонарних, контейнерних пересувних автозаправних станцій.