НПАОП 32.0-1.02-14 Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури

Опис курсу навчання:
НПАОП 32.0-1.02-14 Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури.
Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяль-ність, пов'язану з виробництвом радіо- та електронної апаратури. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час вироб-ництва радіо- та електронної апаратури. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які ви-конують роботи з виробництва радіо- та електронної апаратури.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури.