НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів.
Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з обробленням металів та нанесенням покриттів на метали, а також механічним обробленням металевих виробів.
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час холодного оброблення металів, а саме:
• оброблення металів різанням (точіння, фрезерування, свердління, стругання);
• згинання, волочіння, пресування металів;
• холодне штампування металів;
• шліфування металів.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з холодного оброблення металів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час холодного оброблення металів.