Навчання з електробезпеки ІV-V груп. (НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.01-1.07-01)

Опис курсу навчання:
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Порядок отримання групи з електробезпеки визначається п. 2.1.3 та Додатком 1 НПАОП 40.1-1.21-98.
НПАОП 40.01-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов’язані знати НПАОП 40.1-1.21-98 відповідно до обійманої посади чи роботи, яку вони виконують (тобто для них має проводитися спеціальне навчання щодо розробленої програми, яка враховує специфіку виконуваної ними роботи), і мати відповідну групу з електробезпеки.
Программа курсу:
Закон про охорону праці (основний нормативно-правовий акт, який регулює всі питання охорони праці, в тому числі і електробезпека).
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС).
Правила експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ).
Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).
Правила роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ).
Тощо.