НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях

Опис курсу навчання:
НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях (до пунктів 1.4.2, 6.3.1 Правил безпеки у вугільних шахтах)
Вогневі роботи на діючих шахтах та тих, що будуються, реконструюються та ліквідуються, проводяться на підставі дозволу територіального органу Держнаглядохоронпраці. Дозвіл видається строком на один рік на підставі оцінки готовності підприємства до ведення зазначених робіт, у разі подання необхідних документів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях.