НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки під час геологорозвідувальних робіт

Опис курсу навчання:
НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки під час геологорозвідувальних робіт.
Ці Правила є обов'язковими для всіх міністерств і відомств, підприємств, організацій та установ, що ведуть пошуки і розвідку родовищ корисних копалин і аналогічні роботи для технічних і технологічних потреб, науково-дослідні, інженерно-вишукувальні, проектні та конструкторські роботи для цих цілей, а також для заводів-виготовлювачів всіх видів геологорозвідувального устаткування, яке застосовується при геологорозвідувальних роботах.
При виконанні геологорозвідувальних і супутніх їм підсобно-допоміжних робіт, заходи безпеки при яких не передбачені цими Правилами, геологічні організації мають керуватися чинними нормативними документами з охорони праці на цих видах робіт (Правила, ГОСТи, інструкції, норми або їх розділи).
Все геологорозвідувальні роботи повинні проводитися за затвердженими проектами.
Підприємства розробляють організаційні форми управління охороною праці і встановлюють посадові обов'язки всіх працівників з урахуванням питань охорони праці.
На підставі цих Правил, вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтно-технічної документації застосовуваного обладнання та технологічних процесів, при впровадженні нових видів робіт та технологій підприємства розробляють, затверджують і переглядають в установленому порядку інструкції з охорони праці для робітників професій з урахуванням конкретних умов виробництва робіт.
Геологорозвідувальні роботи та геологічні дослідження всіх видів на території діяльності інших підприємств повинні проводитися за погодженням з керівництвом цих підприємств.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки під час геологорозвідувальних робіт.