НПАОП 24.1-1.04-81 Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

Опис курсу навчання:
НПАОП 24.1-1.04-81 Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР.
Ці Правила встановлюють порядок застосування та зберігання хлорної кислоти та її похідних (перхлоратів) та є обов'язковими для всіх організацій, установ та підприємств Академії наук СРСР (надалі за текстом – установи АН СРСР), які використовують хлорну кислоту та перхлорати у роботі.
Правила не поширюються на роботи, в яких досліджуються вибухові властивості хлорної кислоти та перхлоратів, або вони використовуються як вибухові речовини.
При використанні хлорної кислоти та перхлоратів у електрохімічних процесах обробки матеріалів додатково повинні дотримуватись вимог нормативних документів, що регламентують безпечні умови проведення таких робіт (ГОСТ 12.3.008-75 "Виробництво покриттів металевих та неметалічних неорганічних" та ін.).
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР.