НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторія

Опис курсу навчання:
НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.
Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов'язана з виробленням хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, збиранням, обробленням й видаленням відходів, відновленням матеріалів, проведенням наукових досліджень та розробок в галузі природничих та технічних наук, вищих навчальних та вищих професійно-технічних навчальних закладах під час виконання робіт в хімічних лабораторіях. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час виконання робіт в хімічних лабораторіях. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи в хімічних лабораторіях.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.