НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини

Опис курсу навчання:
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини.
Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини (далі - Правила) розповсюджуються на всі відповідні підприємства (скотозабійні пункти, кишкові майстерні, склади шкірсировини).
Вимоги даного нормативного акту є обов`язковими для всіх працівників під-приємств і організацій, зайнятих первинною обробкою тваринницької продукції і сировини.
Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, розширення об`єктів, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання цих підприємств.
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах з первинної обробки тваринницької продукції і сировини системи споживчої кооперації, затверджені постановою президії ЦК профспілки працівників державної тор-гівлі і споживчої кооперації від 19.10.1967 р, протокол № 35 і постановою прав-ління Центроспілки від 12.02.68 р. №22 НАОП 7.1.20-1.12-68.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини.