НПАОП 40.1-1.03-76 Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд гідромеханічного обладнання електростанцій

Опис курсу навчання:
Ці Правила поширюються на працівників, які виробляють обслуговування, наладку, випробування і ремонт гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання діючих, реконструйованих і знову споруджуваних електростанцій.
Залежно від місцевих умов керівний персонал електростанцій, цехів і дільниць зобов'язаний передбачити додаткові заходи, що підвищують безпеку виконання робіт. Ці заходи не повинні суперечити цим Правилам.
На діючих електростанціях виконання вимог окремих пунктів цих Правил, пов'язаних з необхідністю великих капіталовкладень або витрат протягом тривалого часу, здійснюється в терміни, узгоджені з технічною інспекцією профспілки і при необхідності з органами санітарного і пожежного нагляду.
Ці Правила є обов'язковими, і відступу від них при експлуатації діючих і нововведених гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання не допускаються.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд гідромеханічного обладнання електростанцій.