НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин.
Ці Правила визначають порядок придбання, перевезення, видачі та обліку сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) і роботи з ними. Правила є обов'язковими для всіх підприємств і організацій Міністерства та вводяться в дію з дня їх затвердження. З виданням цих Правил скасовуються «Правила техніки безпеки при зберіганні сильнодіючих отрут і роботі з ними», затверджених ЦК профспілки 30 / ХП 1955 р. Адміністративно-технічний персонал, дотичний за родом своєї роботи з СДОР, повинен вивчити ці Правила і виконувати їх в практичній роботі. Всі робочі інструкції з техніки безпеки, наявні на підприємствах і в організаціях по роботі з СДОР, повинні бути переглянуті і приведені у відповідність з цими Правилами.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин.