НПАОП 63.23-1.06-98 Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки

Опис курсу навчання:
НПАОП 63.23-1.06-98 Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки.
Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, об’єднання, організації та авіа-компанії (надалі - підприємство) цивільної авіації незалежно від відомчої належності та форми власності.
Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх працівників, зайнятих технічним обслуговуванням і поточним ремонтом авіаційної техніки.
З введенням у дію цих Правил вважати такими, що втратили силу на території України:
- Вимоги безпеки і виробничої санітарії при технічному обслуговуванні авіацій-ної техніки в експлуатаційних підприємствах, ремонтних заводах, навчально-льотних ор-ганізаціях та льотно-іспитових підрозділах цивільної авіації, затверджені Міністерством цивільної авіації 16 листопада 1974 року;
- ОСТ 54 71001-82. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне об-слуговування. Загальні вимоги безпеки;
- ОСТ 54 71002-84. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне об-слуговування планера і висотної системи. Загальні вимоги безпеки;
- ОСТ 54 71003-84. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації Технічне обслу-говування силових установок. Загальні вимоги безпеки;
- ОСТ 54 71004-85. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне об-слуговування систем автоматики, електро-, радіо- і приладного обладнання. Загальні ви-моги безпеки;
- ОСТ 54 71005-85. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне об-слуговування. Заправка паливно-мастильними матеріалами і спецрідинами. Загальні ви-моги безпеки;
- ОСТ 54 71007-87. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне об-слуговування пасажирського, побутового і аварійно-рятувального обладнання. Загальні вимоги безпеки;
- ОСТ 54 71008-87. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне об-слуговування шасі. Загальні вимоги безпеки.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки.