НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва

Опис курсу навчання:
НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які використовують найману працю та здійснюють діяльність, пов’язану з виробництвом швейних виробів.
Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання роботодавцями та працівниками швейного виробництва.
Ці Правила регламентують вимоги до безпечного виконання робіт у технологічних процесах швейного виробництва.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці для працівників швейного виробництва.