НПАОП 24.5-1.22-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів

Опис курсу навчання:
НПАОП 24.5-1.22-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів.
Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва синтетичних мийних засобів.
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництвасинтетичних мийних засобів.
Ці Правила є обов'язковими для суб'єктів господарювання та працівників, які виконують роботи з виробництва синтетичних мийних засобів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів.