НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок.
Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію та експлуатацію теплосилового, механічного, паливного і водопідготовчого обладнання, неелектричних пристроїв теплової автоматики і теплотехнічних вимірювань паливно-транспортних, котло-турбінних і хімічних цехів електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів, теп-ловикористовувальних установок та опалювальних котелень.
Під час виконання зазначених робіт необхідно керуватись іншими норма-тивно-правовими актами, стандартами, нормами та інструкціями заводів - вироб-ників обладнання.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців і працівників під час екс-плуатації обладнання електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів, теплови-користовувальних установок та опалювальних котелень
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок.