Курси для робітників

Необхідно провести навчання співробітників з пожежної безпеки? Час оновити знання робітників з охорони праці? Прийшов час пройти атестацію? Чи додаткове навчання робочим професіям в масштабах колективу чи в приватному порядку? Яка б задача зі спеціалізованої підготовки та підвищення кваліфікації не стояла перед вами, оптимальне рішення надасть навчальний центр з охорони праці.
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів (Спецнавчання)
Детальніше
Навчання з питань охорони праці (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті (Спецнавчання)
Детальніше
Навчання та перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму (Спецнавчання)
Детальніше
Навчання з електробезпеки ІV-V груп. (НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.01-1.07-01) (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (Спецнавчання)
Детальніше
Навчання з електробезпеки ІІ-ІІІ груп. (НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.01-1.07-01) (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2.-2-2009) (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.80-18 Безпечне виконання робіт по стропуванню та переміщенню вантажів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених міст (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (Спецнавчання)
Детальніше
ДБН Газопостачання (ДБН В.2.5-20:2018) (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безпеки для виробництв медичної промисловості (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 63.21-1.25.07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів (Спецнавчання)
Детальніше
Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг (Спецнавчання)
Детальніше
Правила технічної експлуатації і охорони праці на стаціонарних, контейнерних пересувних автозаправних станцій (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 11.1-1.07-90 Правила безпеки під час експлуатації засобів і систем автоматизації та управління у газової промисловості (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (та верхолазних робіт, згідно розділів 1-6, 7.2, 7.10 та 7.11) (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (пункт 7.3. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах) (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (пункт 7.4. Електроустановки в пожежонебезпечних зонах) (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 28.5-1.02-07 Правила охорони праці при термічній обробці металів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництвах пластмасових виробів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 10.1-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 63.21-1.04-78 Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 10.0-1.03-90 (НАОП 1.1.30-1.03-90) Правила безпеки на підприємствах по збагаченню і брикетуванню вугілля (сланців) (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 26.26-1.08-97 (ДНАОП 1.2.10-1.08-97) Правила безпеки у вогнетривкому виробництві (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 90.00-1.05-00 Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 60.2-1.01-06 Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 45.2-1.02-90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 45.2-1.11-97 Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об`єктів з монолітного бетону та залізобетону (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 23.2-1.02-91 Правила будови та безпечної експлуатації факельних систем (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 28.0-1.35-14 Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 45.25-1.01-92 Правила виконання робіт, ремонту печей і димових каналів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 28.0-1.37-14 Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 85.20-1.03-99 Правила охорони праці у лабораторіях ветеринарної медицини (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімері (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 28.0-1.36-14 Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки при виробництві олії методом пресування та екстракції (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 24.1-1.33-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пральних і лазень (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 24.3-1.18-13 Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-7.19-21 Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 28.0-1.32-13 Правила охорони праці під час фарбувальних робіт (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці при виробництві взуття (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів(Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 26.5-1.02-14 Правила охорони праці у цементній промисловості (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 28.0-1.34-14 Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 15.9-1.27-12 Правила охорони праці для виноробного виробництва (Спецнавчання)
Детальніше
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин (Спецнавчання)
Детальніше