НПАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пральних і лазень

Опис курсу навчання:
НПАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пральних і лазень.
Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення належного рівня організації робіт з охорони праці під час експлуатації пралень та лазень (далі - підприємства). Ці Правила поширюються на всі пральні та лазні України, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.
Із введенням у дію цих Правил вважати недійсними на території України, Правила техніки безпеки та виробничої санітарії під час експлуатації пралень та лазень, затверджені наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від 25.08.1975 р.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці при експлуатації пральних і лазень.