НПАОП 28.0-1.37-14 Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів

Опис курсу навчання:
НПАОП 28.0-1.37-14 Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів.
Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання неза-лежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність, пов'язану з нанесенням металопокриттів.
Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці при нанесенні ме¬талопокриттів електрохімічним, хімічним і фізичним способами.
Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які ви¬конують роботи з нанесення металопокриттів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів.