НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві

Опис курсу навчання:
НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності і організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у сфері ливарного виробництва (далі - підприємства).
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час здійснення технологічних процесів у ливарному виробництві.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників під час організації та виконання робіт, пов’язаних із експлуатацією і ремонтом обладнання підприємств і дослідно-промислових ливарних цехів.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці у ливарному виробництві.