НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів.
У цих Правилах викладені норми, яким повинні відповідати ескалатори. Правила є обов'язковими при проектуванні, виготовленні, реконструкції та експлуатації ескалаторів. Ці Правила поширюються на поверхові і тунельні ескалатори. Поверхові ескалатори призначаються для переміщення пасажирів з одного рівня на інший в громадських будівлях (магазинах, театрах і т.п.) Тунельні ескалатори призначаються для переміщення пасажирів на метрополітенах і інших спорудах.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів.