НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення.
Дія цього Порядку поширюється на суб'єкти господарювання, які здійснюють поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.
У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
базисний склад вибухових матеріалів - поверхневий комплекс спеціально обладнаних сховищ, які розташовані на безпечній відстані щодо передачі детонації і призначені для довгострокового зберігання допущених до використання вибухових матеріалів промислового призначення, що надходять від заводів-виробників; будівель (приміщень) для виготовлення безкапсульних бойовиків; споруд механізованих комплексів для підготовки заводських вибухових речовин з метою їх масового використання; полігонів для проведення випробувань та знищення вибухових матеріалів у разі непридатності до застосування;
витратний склад - поверхневий, поглиблений або підземний склад, обладнаний для тимчасового або короткочасного зберігання вибухових матеріалів і призначений для їх видачі підривникам (майстрам-підривникам), постачальникам та приймання залишків вибухових матеріалів від них, як витратний склад також може бути використано відповідно обладнане сховище, будівля, залізничний вагон, судно, автомобіль, причіп, приміщення з сейфом, майданчик біля місця проведення вибухових робіт;
роздавальна камера - тимчасова підземна камера для зберігання доставлених з видаткового складу вибухових матеріалів, видачі їх підривникам (майстрам-підривникам) та приймання від них залишків вибухових матеріалів, розташована на регламентній відстані від місць ведення вибухових робіт;
дільничний пункт зберігання - різновид роздавальної камери для зберігання вибухових матеріалів упродовж зміни.
Інші терміни, застосовані в цьому Порядку, уживаються у значеннях відповідно до Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення.