НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

Опис курсу навчання:
НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок.
Правила призначені для інженерно-технічних працівників, фахівців з проектування, монтажу, експлуатації, ремонту холодильних установок і техніці безпеки.
З виходом у світ справжнього, сьомого видання втрачає силу шосте видання "Правил будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок ".
Ці Правила, складені Всесоюзним науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом холодильної промисловості НВО "Агрохолодпром", є сьомим виданням "Правил будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок ".
Правила поширюються на стаціонарні та пересувні холодильні установки підприємств агропромислового комплексу.
Ці Правила встановлюють вимоги до стаціонарних і пересувних компресійним холодильних установок, що працюють по замкнутому циклу з використанням аміаку в якості холодильного агента.
Вимоги Правил поширюються на проектування, монтаж, експлуатацію і ремонт холодильних установок.
Вимоги цих Правил поширюються в повному обсязі і на холодильні установки або їх елементи, заповнені аміаком, але знаходяться з яких-небудь причин в неробочому стані.
Устаткування і трубопроводи холодильних установок (в тому числі іноземного виготовлення) повинні відповідати вітчизняним нормативам холодильного машинобудування, а його проектування, монтаж, експлуатація та ремонт - цих Правил.
Системи холодильних установок комплексної поставки повинні відповідати вимогам цих Правил.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок.