НПАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт

Опис курсу навчання:
НПАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт.
Усі капітальні маркшейдерські та спеціальні топографо-геодезичні роботи виробляються у відповідності з галузевими безпечного ведення робіт (додаток I), затвердженими інструкціями, настановами, технічними проектами та цією Інструкцією. Ця Інструкція обов'язкова для ресниц працівників, які керують виробництвом маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт, та для фахівців, які проектують та виконують ці роботи.
У технічному проекті на маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних роботах, що виконуються на гірських підприємствах та ділянках спеціального призначення, необхідно передбачати попереднє узгодження робіт з відповідними чутками гірничого та отримання письмового дозволу керівництва гірничого на право виконання робіт. Без отримання погодження та письмового дозволу розпочинати виконання робіт забороняється.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт.