НПАОП 29.2-1.01-58 Загальні правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств та організацій машинобудування

Опис курсу навчання:
НПАОП 29.2-1.01-58 Загальні правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств та організацій машинобудування.
Ці правила поширюються на всі підприємства та організації, що входять у профспілку робочих машинобудування, і вводять у дію з січня 1959 р. З виданням цих Правил втрачають чинність всі раніше видані Загальні правила техніки безпеки та промислової санітарії для підприємств машинобудування, суднобудування та ВМФ.
Введені в експлуатацію нові та реконструйовані підприємства, цехи та виробничі ділянки повинні повністю відповідати вимогам цих Правил, а також Правил техніки безпеки та виробничої санітарії, що видаються в установленому порядку окремих видів виробництв, робіт і устаткування.
Виконання на діючих підприємствах вимог цих Правил, пов'язаних з необхідністю великих капіталовкладень, що здійснюється у строки, узгоджені із Радою профспілок.
Весь адміністративно-технічний персонал підприємств та організацій повинен добре вивчити ці Правила, керуватися ними у своїй практичній роботі та забезпечити суворе дотримання їх у процесі виробництва.
Усі видані та діючі на підприємствах інструкції з виконання окремих видів робіт, експлуатації обладнання та інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії повинні відповідати справжнім Правилам.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Загальні правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств та організацій машинобудування.