НПАОП 26.26-1.08-97 (ДНАОП 1.2.10-1.08-97) Правила безпеки у вогнетривкому виробництві

Опис курсу навчання:
НПАОП 26.26-1.08-97 (ДНАОП 1.2.10-1.08-97) Правила безпеки у вогнетривкому виробництві.
Ці Правила поширюються на всі підприємства, заклади та організації вогнетривкого виробництва і вогнетривкі цехи металургійних підприємств незалежно від форм власності і видів їх діяльності.
Правила встановлюють вимоги щодо безпечного обслуговування і ремонту технологічного устаткування, безпечного виконання процесів та операцій підготовки сировини і сирцю, випалювання сировини і виробів, виробництва різних видів вогнетривів. Вони також регламентують безпечне ведення складських, вантажно-розвантажувальних, внутрішньозаводських і внутрішньоцехових транспортних робіт, визначають вимоги електробезпеки, пожежної безпеки та санітарного стану вогнетривких підприємств.
Вимоги цих Правил обов'язкові для виконання всіма працюючими у діючих виробництвах вогнетривів, а також при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт у галузі вогнетривів при реконструкції і будівництві нових виробництв, при виготовленні, наладці та ремонтах устаткування на об'єктах вогнетривкого виробництва.
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України «Правила безпеки у вогнетривкому виробництві», затверджені 23.12.87 Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки у вогнетривкому виробництві.