НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування.
Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 10 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".
Розроблені, ввезені в Україну та конверсійні вибухові матеріали включаються до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування, який затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду (далі - Перелік), за умови проведення у встановленому порядку приймальних випробувань та отримання сертифіката відповідності.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування.