НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва

Опис курсу навчання:
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.
Правила охорони праці при технічному обслуговуванні та ремонті машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (далі - Правила) поширюються на підприємства, установи та організації незалежно від їх підпорядкування і форми власності, і на юридичні особи, які займаються технічним обслуговуванням і ремонтом машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.
Правила встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та виконання технологічних процесів при технічному обслуговуванні та ремонті машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.
Правила є обов'язковими для працівників підприємств, які займаються організацією технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування сільськогосподарського виробництва.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.