НПАОП 63.21-1.12-07 Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів

Опис курсу навчання:
НПАОП 63.21-1.12-07 Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів.
Ці Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення безпечних умов праці для працівників залізничних станцій і вокзалів.
Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють роботи з експлуатації залізничних станцій, роз'їздів, обгінних пунктів та вокзалів.
На працівників станцій і вокзалів можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:
• рухомий склад, що рухається, та транспортні засоби, машини, механізми;
• електрична напруга;
• підвищена запиленість;
• підвищений рівень шуму та вібрації на робочих місцях;
• підвищена або знижена температура повітря;
• нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на коліях.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів.