НПАОП 11.1-1.07-90 Правила безпеки під час експлуатації засобів і систем автоматизації та управління у газової промисловості

Опис курсу навчання:
НПАОП 11.1-1.07-90 Правила безпеки під час експлуатації засобів і систем автоматизації та управління у газової промисловості.
Ці Правила розроблені на основі ЕСУОТ ДП і зазначених в ній загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих нормативно-технічних документів (НТД). У Правилах враховані вимоги безпеки експлуатації та обслуговування окремих видів СА (обчислювальні машини, засоби зв'язку та ін.), викладені в НТД на них, вимоги безпеки для конкретних видів СА і КВП, наведені в їх експлуатаційної документації (ЕД). Швидко розвивається комплексна автоматизація об'єктів газової промисловості привела до створення в галузі автоматизованих систем управління (АСУ) різних видів, автоматизованих технологічних комплексів (АТК) і автоматизованих технологічних підприємств (АТП). Застосовувані для цих цілей СА і КВП в числі інших функцій здійснюють захист технологічного обладнання від аварійних і передаварійних режимів і ситуацій.З огляду на підвищену небезпек промислових об'єктів галузі, зростання рівня автоматизації і збільшення одиничної потужності технологічного обладнання, до СА і КВП пред'являються високі вимоги в частині надійності виконання функцій захисту, особливо основного технологічного обладнання, аварії якого створюють загрозу для здоров'я і життя виробничого персоналу.З використанням СА і КВП виконуються контроль параметрів основних і шкідливих виробничих факторів, перевірка показників якості засобів захисту, а також управління технологічним обладнанням та системами, що забезпечують безпеку і санітарно-гігієнічні умови праці. Тому забезпечення безпеки при експлуатації і обслуговуванні СА і КВП, підтримання безперервної функціонування систем управління і захисту, а також метрологічне забезпечення, мають визначальне значення для охорони праці на підприємствах галузі.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила безпеки під час експлуатації засобів і систем автоматизації та управління у газової промисловості.