НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

Опис курсу навчання:
НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану з ковальсько-пресовими роботами.
Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час ковальсько-пресових робіт.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з поділу вихідних матеріалів, листового штампування, холодного об’ємного штампування і висадження, гарячого кування і штампування.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт.