НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості

Опис курсу навчання:
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості.
Правила охорони праці в деревообробній промисловості, крім виробництва деревноволокнистих плит, (далі - Правила) поширюються на підприємства, установи й організації (далі - підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форми власності та на фізичних осіб, які займаються оброблюванням деревини. Правила регламентують безпечне виконання робіт та технологічних процесів в деревообробній промисловості. Вимоги цих Правил є обов'язковими для роботодавців та працівників, які організовують та контролюють роботу з охорони праці на підприємствах деревообробної промисловості.
Программа курсу:
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці в деревообробній промисловості.